Privacy beleid 

Privacy beleid

Hier treft u het privacy beleid van Hoogeboom BV aan (ook: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1704 SV) Heerhugowaard aan de Copernicusstraat 19 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37033018.

Hoogeboom BV vindt een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we u hoe u correcties kunt aanbrengen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Dit omvat details zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet verplicht voor het gebruik van onze website. In sommige gevallen hebben we echter uw naam, adres en andere gegevens nodig om de gewenste services te kunnen verlenen, zoals bijvoorbeeld het invullen van contactformulieren.

Verwerking van Persoonsgegevens

Hoogeboom BV verwerkt en gebruikt de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die u aan Hoogeboom BV verstrekt, zoals bij het sturen van een (e-mail)bericht, het sluiten van een overeenkomst, of het invullen van een (web)formulier. Dit omvat gegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Bij het gebruik van onze diensten verzamelen we doorgaans alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de betreffende service te leveren. Bij het afsluiten van een overeenkomst vragen we om uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Eventuele aanvullende gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt.
 • Bij het bezoeken van onze website worden cookies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. We mogen alleen strikt noodzakelijke cookies op uw apparaat opslaan zonder uw toestemming. Voor alle andere soorten cookies is uw toestemming vereist.
 • Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, zoals de bezochte pagina's, gebruikte browser en besturingssysteem, duur van het bezoek, datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, gedownloade bestandsnamen en IP-adressen.
 • Gegevens over ontvangen e-mails, inclusief of u de e-mail hebt ontvangen, geopend en op welke links u eventueel hebt geklikt, worden opgeslagen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of diensten streven er niet naar gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We adviseren ouders daarom betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen worden verzameld. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@HoogeboomBV.nl. We zullen deze informatie dan verwijderen.

Doel van de verwerking 

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
 • Het verzenden van nieuws en servicegerichte informatie om onze klanten te informeren, te interesseren en te betrekken (marketingdoeleinden). U kunt zich te allen tijde afmelden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;
 • Het aanbieden van producten en/of diensten van Hoogeboom BV (marketingdoeleinden). U kunt zich te allen tijde afmelden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;
 • Analytische doeleinden, ook ter verbetering van onze dienstverlening.
Opslag van gegevens 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaartermijnen, technische of organisatorische vereisten, of andere wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die wij verzamelen zijn noodzakelijk om de hierboven beschreven doeleinden te realiseren. Indien het verstrekken van gegevens aan derden ("verwerkers") vereist is voor de uitvoering van de genoemde doeleinden (bijvoorbeeld voor het verlenen van service met betrekking tot door ons geleverde producten en/of diensten), stellen wij uw gegevens ter beschikking aan deze derden. Hierbij kunt u denken aan het bedrijf dat de hosting van deze website verzorgt. Deze "verwerkers" handelen onder onze verantwoordelijkheid. De informatie wordt niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden en wordt uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.  

Beveiliging 

Bij Hoogeboom BV hanteren we een uiterst zorgvuldige aanpak bij de verwerking van uw gegevens. We nemen voortdurend maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ons bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en implementeert passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website is beveiligd met behulp van een SSL-certificaat. Alle werknemers en derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wanneer wij gegevens overdragen of ontvangen via onze website, maken wij altijd gebruik van coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. In gevallen waarbij we kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie, wordt gebruikgemaakt van een beveiligde server. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Bij Hoogeboom BV heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, inclusief de herkomst en ontvanger ervan, en het doel van de gegevensverwerking. Bovendien heeft u wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@HoogeboomBV.nl. Wij zullen binnen twintig (20) werkdagen op uw verzoek reageren. Daarnaast kunt u op elk moment uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens intrekken door ons een e-mail te sturen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@HoogeboomBV.nl of bel naar +31 (0) 72 57 46 291. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van externe links die mogelijk op onze website zijn opgenomen. Hoewel we streven naar koppelingen die voldoen aan onze gegevens beschermings- en beveiligingsnormen, hebben we geen controle over de naleving van gegevens beschermings- en beveiligingsvoorzieningen door andere websiteproviders. We raden u daarom aan om het privacy beleid van de betreffende aanbieders te raadplegen voor informatie over hun eigen privacy beleid.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website. Met behulp van cookies zorgt Hoogeboom BV er onder andere voor dat u bij een bezoek niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, zoals het veilig onthouden van uw inloggegevens en taalvoorkeur. We maken het surfen op onze website gemakkelijker voor u en kunnen cookies gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te sturen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te accepteren, kunt u deze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Mocht u hiervoor kiezen, dan kan dit leiden tot problemen tijdens het surfen op onze website. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookie(s): Via onze website worden noodzakelijke cookies geplaatst voor een goede werking van de website.
 • Statistieken cookie(s): Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, door gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketing cookies: Met deze cookies kunnen online reclamecampagnes worden gepersonaliseerd op basis van uw vertoonde interesse. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben in de verwerkersovereenkomst met Google geen toestemming gegeven voor het vrijwillig delen van gegevens door Google aan derden, met betrekking tot uw online gedrag. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacy beleid van Google staat verder omschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn.
 • Voorkeuren cookie(s): Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Aanpassingen in deze privacyverklaring

Hoogeboom BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele aanpassingen zullen worden gepubliceerd op deze webpagina.

... ...